MUDr. Jan Kubiče, vedoucí lékař ordinací
Ortopedická ambulance dětí a dospělých Soudně znalecká činnost Rázová vlna, laser,taping,
Ordinace 1
Adresa: Hermelínská 6/1203
160 00 Praha 6
tel/fax: 233 340 908
E-mail pro objednání je
Hanspaulorto@seznam.cz
  Ordinace 2
Adresa: Poliklinika Mazurská 4
182 00 Praha 8
tel.: 283 024 142
E-mail pro objednání je
Mazuorto@seznam.cz
V případě, že se nám nedovoláte, napište nám email na příslušnou ordinaci.
Ordinační doba

NEPŘÍTOMNOST LÉKAŘŮ - více na této stránce


Ordinace Hermelínská 6:
pondělí: 9-15
úterý: 9-16
středa: 10-16
čtvrtek: 9-16
pátek:9-14

Ordinace Mazurská 4:
pondělí: 8-13 14-18
úterý: 9-12
středa: 11-13
čtvrtek : 8-17
pátek: 9-13

Vyšetření kyčlí
Věděli jste?
Vyšetření kyčlí
Preventivní vyšetření kyčlí je soubor lékařských vyšetření a zobrazovacích metod, jejichž cílem je včas odhalit vrozené vykloubení kyčelního kloubu. Vrozené vykloubení kyčlí je vada, která se vyskytuje u malého počtu narozených dětí. Pokud je včas zjištěna, může být vyléčena bez následků. V opačném případě dojde v pozdějším věku (když dítě začne chodit) k trvalému poškození kyčelního kloubu. K léčbě této vady přispěla i celá řada našich lékařů. Některé dříve či dosud používané pomůcky nesou jména význačných osobností české ortopedie. Mezi nejznámější patří tzv. Frejkova peřinka, Pavlíkovy třmeny nebo Hanauskův biomechanický aparát.

Kdy se vyšetření používá...

Vyšetření kyčlí patří mezi screeningová vyšetření. To znamená, že ho podstoupí preventivně všechny dětí. Jsou vyšetřovány dokonce hned několikrát (celkem třikrát). První vyšetření se provádí už v porodnici, druhé v šesti týdnech a třetí ještě ve stáří tří až čtyř měsíců na ortopedii. Takový systém umožní co možná nejvyšší záchyt nemocných. Vyšetření provádí pediatr a ortoped.

K čemu to bude...

Screeningové vyšetření kyčlí má za úkol rozlišit zdravé děti od dětí, jejichž nález není zcela normální. Ty jsou pak dále podrobněji vyšetřovány a sledovány. V případě diagnózy onemocnění kyčelního kloubu může lékař včas zahájit účinnou léčbu.

Co je k tomu potřeba...

Základní metodou je vyšetření pohyblivosti a stability kloubu. Lékař provádí speciální pohyby s dolními končetinami dítěte. Klouby se zobrazují pomocí ultrazvuku nebo rentgenu.

Jaký je princip...

Postižený kloub se při pohybu chová jinak než kloub zdravý. Prováděním cviků může lékař nalézt odchylku. Ultrazvuk a rentgen umí kloub a jeho případnou vadu přímo zobrazit. Obraz není úplně jednoznačný. Velká část kloubu dítěte je tvořena chrupavkou, která se vyšetřením nezobrazí. Hodnocení nálezu proto vyžaduje zkušeného lékaře.

Jak se na to připravit...

Vyšetření nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu.

Jak to probíhá...

Klinické vyšetření provádí lékař v porodnici, poté praktický dětský lékař a nakonec i ortoped. Vyšetření je jednoduché. Lékař při něm provádí pohyby s končetinami dítěte a hodnotí odpor a pružnost kloubu. Další vyšetření se provádí pomocí ultrazvukového přístroje. Kůži nad vyšetřovanými klouby natře lékař gelem a přiloží na ni sondu. Vyšetření není bolestivé ani nepříjemné. Dítě nijak neohrožuje.

Kdy bude výsledek...

Výsledek je k dispozici ihned. Pokud není nález zcela jednoznačný, může lékař zvolit jinou vyšetřovací metodu nebo vyšetření s odstupem času zopakovat.

Co to řekne/ukáže... Vyšetření rozliší zdravý kloub od nemocného. Za normálních okolností jsou pohyby kloubů na obou stranách plynulé a přirozené. Mají obvyklý rozsah. Ultrazvuk ukáže správné založení kyčelního kloubu a jeho jamky.

Kam povedou další kroky...

V případě vrozené vady kyčelního kloubu řídí další léčbu ortoped. Principem neoperační léčby je udržování dolních končetin ve vhodné poloze. Postupně se tím dosáhne správného postavení kloubu. V některých případech je nutné operační řešení.

Dostupnost...

Vyšetření se provádí v každé porodnici, ordinaci praktického dětského lékaře a ortopeda.

 

Preventivní sonografické vyšetření kyčelních kloubů novorozenců


Vážené maminky, Vážení tatínkové,gratulujeme k narození Vašeho potomka a přejeme Vám mnoho krásných chvilek s ním strávených.
Naše pracoviště se kromě jiného zabývá  vyšetřováním kyčelních kloubů novorozenců.Chtěli bychom Vás proto v krátkosti touto cestou seznámit s touto problematikou.

 

Pár slov z historie
V českých zemích byl výskyt zmiňovaného onemocnění vždy nadprůměrný, jeho léčba prodělala v předešlém století, díky rozvoji zobrazovacích metod, zcela zásadní rozvoj. Od 50. let je v našich zemích používán s mírnými úpravami dodnes systém tzv. trojího síta, který je celosvětově výjimečný. Po začlenění ultrazvukového vyšetření se významně podařilo snížit množství dětí, které musely být rentgenovány. Aktuálně se řídíme Metodickým pokynem MZ č. 11/2006 na jehož základě naše pracoviště péči poskytuje.

 

Jak často se vrozené vykloubení kyčle vyskytuje ?
Výskyt vrozené dysplasie /špatného vyvinutí/kyčelních kloubů je v našich zemích poměrně vysoký. V 60tých létech minulého století byla v Československu zmiňována frekvence nálezu dysplásie až 20%. Po zavedení ultrazvukových vyšetřovacích metod a zpřesněním diagnostiky a léčby se podstatně snížílo množství léčených dětí. Dysplázii nalézáme nyní u 3-4% dětí, které pak vyžadují další léčbu a sledování.

 

Proč dochází k vrozenému vykloubení kyčle ?
Příčinou je pravděpodobně špatné přizpůsobení člověka na vzpřímenou chůzi. Kojenec se s dysplasií narodí (genetické faktory), k vykloubení pak dojde vlivem působení svalů či zevního násilí na špatně založený kyčelní kloub (mechanické faktory).


Co se rozumí slovy dysplásie a  luxace?

Kyčelní kloub je kloubem kulovým skládajícím se z kyčelní jamky a hlavičky,která při fyziologických poměrech je v jamce pevně zakloubena. U novorozence se kyčelní kloub  skládá převážně z měkkých chrupavek,tzv chrupavčitého modelu.. Správná přeměna těchto chrupavek v kost velmi závisí na správném postavení hlavice ve středu jamky. Při dysplásii je jamka plošší, hlavice do ní tolik nezapadá a při nevhodné poloze a za použití síly může časem dojít k luxaci/ vykloubení/.. Hlavička se dostane mimo jamku do necentrované pozice, kloub se přestane vyvíjet. Pokud se včas léčbou hlavička vrátí do jamky a dostatečně dlouho se ve správné poloze v jamce udrží, nemusí to mít negativní následky v dalším vývoji. Ponechá-li se hlavička mimo svoji přirozenou polohu, zaostává v růstu a změny se stanou nevratnými. 

 

Jak se vyšetřuje kyčelní kloub novorozenců ?
1. etapa – v ní je dítě klinicky vyšetřeno v 1. týdnu – ještě za pobytu v porodnici, pokud vznikne podezření na dysplázii kyčelního kloubu, je vyšetřeno i sonograficky – v případě diagnózy vykloubení je okamžitě zahájena konzervativní terapie
2. etapa –  novorozenec je mezi 3. a 6. týdnem života vyšetřen školeným ortopédem klinicky i sonograficky V případě patologického nálezu je okamžitě zahájena adekvátní léčba. Tento postup se dále 2x opakuje po 6 týdnech (přibližně do 4 měsíců věku dítěte).
3. etapa – v případě, že ani po 3. vyšetření nebyla na ultrazvuku nalezena vyvinutá osifikační jádra hlavičky při jinak normálním nálezu, vyšetření opakujeme ještě s odstupem - v 6. až 7. měsíci věku dítěte k posouzení správného růstu kloubu.


Jak probíhá léčení vrozeného vykloubení kyčlí ?

Terapie je zahájena okamžitě po zjištění vykloubení a zpočátku je vždy konzervativní. Principem je udržení kyčelních kloubů ve správné a přirozené poloze, která je nezbytná ke korektnímu vývoji. Jedná se vlastně o nasměrovnání hlavice kloubu do středové polohy za současného zachování možnosti pohybu. Toho se u nejlehčích stupňů dysplasie dosáhne použitím tzv. abdukčních pomůcek,t.j širokým balením nebo používanou modifikovanou Frejkovou peřinkou. Při částečném vykloubení  či nestabilitách kloubu jsou metodou první volby (u nás i ve světě) Pavlíkovy třmeny. Ty je však třeba nasadit, přesně nastavit a pravidelně kontrolovat ortopédem. Třmeny jsou nasazeny na nezbytnou dobu, zpravidla několika týdnů až měsíců, účinnost léčby musí být kontrolována klinickým vyšetřením a opět sonograficky. Při závažnějších stupních dysplasie a pokud léčba nepostupuje je indikována trakční léčba, která však probíhá za hospitalizace na ortopedickém lůžkovém oddělení. Při správné péči musí být z důvodu vrozené dysplásie kyčelní operováno jen velmi malé procento pacientů.

 


Chcete vidět, co Vás čeká?
Poodhalíme Vám roušku medicínského tajemství. V naší fotogalerii můžete vidět tváře našich lékařů a sester, kteří Vám nabídnou řešení Vašich zdravotních problémů.Můžete nahlédnout i do interiérů našich ordinací.