Mezi největší výdobytky moderní ortopedie patří bezesporu endoprotéza kyčelního kloubu, která nabývá stále většího významu se zvyšující se průměrnou délkou života.

Ročně je v naší republice implantováno přes 10 000 totálních náhrad kyčelního kloubu. Implantace totální náhrady kyčelního kloubu (TEP) je jednou z nejúčinnějších terapeutických metod v ortopedii. Pacienty postižené těžkými degenerativními změnami kloubu zbavuje bolesti, vrací jim soběstačnost a u mladších věkových skupin umožňuje plnou pracovní aktivitu i u fyzicky náročných povolání.

Důvodem k implantaci náhrady kyčelního kloubu je jeho výrazné poškození, které pacienta významně omezuje v pohybu a snižuje jeho soběstačnost.

Příčiny poškození kloubu:

  • Zánětlivé (artritidy)
  • Traumatické (úrazy)
  • Onkologické (nádory)
  • Degenerativní (artrózy)

Historie moderní náhrady kyčelního kloubu sahá do první poloviny 20. století. Dříve byly používány pouze povrchové kloubní náhrady, které měly tvar duté hemisféry, a byly nasazovány na povrch zdeformovaného kloubu. Známé byly Smith-Petersenovy kloubní čepičky, které se vyráběly z počátku ze skla, různých druhů plastů nebo korozivzdorné oceli (slitina Chrom – Kobalt). V 50. letech minulého století se začal uplatňovat resurfacing hlavice kosti stehenní. Princip spočívá v “obroušení” deformované části hlavice a nasazení nové kulovité protézy  do předem vyfrézovaného tvaru. Tato technika nebyla tak doceněna až do doby nového tisíciletí, kdy prošel resurfacing renesančním obdobím.

Kyčelní endoprotézy založené na novodobém principu, tj. umělá jamka vyfrézovaná do kyčelní kosti a femorání dřík s hlavičkou ukotvený v lůžku femorální dutiny, byly zavedeny do běžné klinické praxe v 60.letech. S moderní érou endoprotetitky je spojován anglický ortoped sir John Charnley. V roce 1961 implantoval první kyčelní kloubu na principu nízkého tření (“low friction arthroplasty”) s užitím polyetylénové jamky a kovového femorálního dříku, které byli přifixovány ke kosti pomocí polymetylakrylátu (tzv. cementovaná endoprotéza).

Až v 80. letech na základě mylné domněnky, že cement uvolňuje endoprotézy se začaly vyvíjet a implantovat necementované endoprotézy. Později se ukázalo, že hlavním činitelem selhávání a uvolňování endoprotéz je polyetylénový materiál (tzv. polyetylénová nemoc).

Co je to úplná kyčelní náhrada (totální endoprotéza)?

Úplná kyčelní náhrada je v podstatě výměna nemocného kloubu kloubem umělým. Dochází tedy k výměně jak kyčelní jamky pomocí acetabulární komponenty, tak hlavice a krčku kosti stehenní pomocí pomocí femorální komponenty.

O částečné náhradě kyčelního kloubu mluvíme u cervikokapitálních endoprotéz, kdy je nahrazována pouze hlavice a krček kosti stehenní. Kloubní jamka zůstává původní. Lze ji je i “laicky” pojmenovat jako “poloviční”.